Hedvábná stezka je celkově 8000 km dlouhá cesta, vedoucí po souši i po moři z Východní Asie přes Střední Asii až do Středomoří.  Ve Starověku a Středověku spojovala Čínu s Malou Asií a se Středozemním mořem. Hedvábná stezka sloužila především pro obchod, ale i pro diplomatické kontakty, což bylo významným faktorem pro rozvoj civilizací v Mezopotámii, Persii, Číně, Indii a Itálii. Díky tomu se postupně začaly poznávat různé kultury a byl položen základ pro vytvoření nového moderního světa. Touto cestou se dovážela do Říma spousta hedvábí, odtud název „Hedvábná stezka“.