Pamír: Třetí nejvyšší pohoří světa se tyčí mezi pohořími Tien.Shan, Hindúkuš, Karákoram a Khun-Lun. Západní Pamír leží hlavně v Tadžikistánu, pouze Zaalajský hřbet zasahuje do Kyrgystánu. Jsou zde rozsáhlé ledovce a ostré strmé vrcholy. Mnohé přesahují nadmořskou výšku 6000 m a tři z nich mají nad 7000 m. Pik Korženěvské 7105 m., Pik Lenina 7134 m. a nejvyšší Pik Komunismu 7495 m.,  V Tadžikistánu, částečně i v Číně, leží také východní Pamír. Zde jsou vrcholy výrazně nižší a zalednění menší. S východní částí sousedí Vachánský Pamír, který se rozkládá na území Afganistánu. Zde je nejvyšší vrchol Kúh-i-vachán 6330 m. Kažgarský hřbet v Číně patří k Čínskému Pamíru. Jeho tři vrcholy přesahují výšku 7500 m. Kongur 7719 m., Kungur Tjube Tagh 7595 m. a Mustagh-ata 7546 m.  Tato oblast je na rozhraní Pamíru a Khun – Lunu, proto bývá často řazena k pohoří Khun-lun.