Tien-Shan – v překladu Nebeské hory či Hory Duchů, jsou 6. největším pohořím světa. Rozkládají se ve střední Asii, od Kyrgyzstánu po Sin-Tiang (severozápadní Čína). Najdeme tu jak vysokohorské tak středohorské oblasti. Nejvyšší nadmořské výšky dosahují vrcholy ve východní části centrálního Tien-Shanu, kde je řada šestitisícovek a také nejvyšší sedmitisícové vrcholy Pik Pobědy 7439 m. a Chan-Tengri 7010 m., která se považuje za nejkrásnější sedmitisícovku. Ve většině horských hřbetů najdete ledovce, nejintenzivnější zalednění je v centrálním Tien-Shanu, kde leží nejdelší ledovec Kyrgyzstánu Inylček. Pro rozmanitost hor a úžasnou panenskou přírodu je Tien-Shan vyhledáván nejen pro horolezecké expedice, ale i pro nádherné treky.