Prohlášení o používání cookies

CO JSOU COOKIES

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

NASTAVENÍ

Zde můžete změnit nastavení cookies na tomto webu. Pokud se vám nastavení cookies nezobrazí, pravděpodobně máte zapnutý AdBlock či jiný blokátor.


JAK SE DĚLÍ COOKIES

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:
Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

Nutné (technické) – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování)
Název Popis Platnost
outdoortrip_session Technická cookies. Obecný identifikátor používaný k udržování proměnných uživatelských relací. session
XSRF-TOKEN Technická cookies. Bezpečnostní pojistka proti XSRF útoku. session
register-popup Technická cookies. Udržuje informaci o nastavení newsletter popupu. 6 měsíců
cc_cookie Technická cookies. Udržuje informaci o nastavení cookie souhlasu. 6 měsíců

Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.
Název Nástroj Popis Platnost
_ga, _gid Google Analytics Měření návštěvnosti a e-commerce 1 rok
SL_C_xxx Smartlook Měření návštěvnosti, heatmapy 1 rok


Uživatelské – Pro přizpůsobení vzhledu, přehrání videa atp.

Marketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli a případně k vyhodnocení úspěšnosti kampaně.
Název Nástroj Popis Platnost
_fbp FB pixel Remarketing, personalizace reklam 3 měsíce

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME

Na našem webu používáme tyto cookies:

  1. Google Tag Manager – služba slouží pouze pro snadnou správu měřicích kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data.
  2. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC.
  3. Facebook Pixel - první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.
Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Vymazání
Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování
Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:
Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.