Nakládání s osobními údaji

NAŠE ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Musíme zpracovávat určité typy informací, které jsou nutné k poskytování služeb našim zákazníkům a partnerům a k dalším účelům uvedeným níže. Mezi tyto informace patří zejména:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození, věk účastníka
 • bydliště,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • číslo účtu,
 • cookies a GPS data,
případně (je-li to nezbytné v souvislosti s vybraným zážitkem) údaje o:
 • zdravotním stavu a zdravotních omezeních,
 • speciálních dovednostech (např. zda vlastníte řidičský průkaz, kapitánský a pilotní průkaz, potápěčskou licenci apod.).

Z titulu tohoto zpracování Vašich osobních údajů jsme dle Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů tzv. správcem vašich osobních údajů.

Proč osobní údaje zpracováváme?
Smlouva

Některé osobní údaje potřebujeme, abychom mohli plnit smlouvu s Vámi – poskytovat Vám prostor na našich stránkách pro Váš zákaznický účet, pro výběr a rezervování zážitků a procesování plateb. Některé osobní údaje využíváme pro komunikaci s vámi, zejména zasílání informací k našim zážitkům, koordinaci a organizaci čerpání zážitků.

Zpětná vazba

Některé osobní údaje zpracováváme proto, abychom k nim mohli přiřadit zpětnou vazbu od Vás a hodnocení zážitků, abychom mohli naše služby neustále zlepšovat. Vaši e-mailovou adresu sdílíme se společností TrustPilot, abychom Vám mohli zaslat automatizovaný formulář zpětné vazby.

Použití informací pro jednostrannou komunikaci

Některé osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání marketingových nabídek a informací o našich službách a produktech.

Informace o zařízení

Pro pohodlnější využití geolokačních nástrojů zpracováváme také GPS data z vašich zařízení (počítač, notebook, tablet, mobil), které jste nám povolili nastavením vašich zařízení získávat.

Používání cookies

Pro pohodlnější využití funkcionalit našeho webu a integrovaného zákaznického systému zpracováváme soubory cookies. Jedná se o data ze souborů cookie uložených ve vašem zařízení, včetně nastavení a ID souborů cookie.

Soubory cookies dále používáme pro účely remarketingu, tzn. zobrazování reklam návštěvníkům našich stránek v reklamních systémech třetích stran.

Předávání osobních údajů partnerským agenturám

Vaše osobní údaje, které zpracováváme k poskytování našich služeb, předáváme našim partnerským agenturám, které jsou vůči naší společnosti OutdoorTrip SE z pohledu Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů v určitém rozsahu tzv. zpracovatelem. V širším rozsahu jsou samy agentury správcem, protože Vaše osobní údaje zpracovávají např. pro plnění smluv o zážitcích.

Některé z našich partnerských agentur jsou v zemích mimo EU. Takové agentury (pokud nejsou ze zemí, jejichž právní řád dle rozhodnutí Evropské komise poskytuje odpovídající ochranu Vašich osobních údajů) jsou povinny na základě smluvních doložek přijatých Evropskou komisí uzavřených s námi poskytovat Vašim osobním údajům ochranu obdobnou té naší (jedná se o smluvní doložky dle rozhodnutí komise č. 2001/497/EC, 2004/915/EC a 2010/87/EU, které můžete najít na http://eur-lex.europa.eu).

Vaše osobní údaje jsou tak vždy zpracovávány v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Zajištění ochrany, integrity a zabezpečení vašich osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením EU. Přijímáme veškerá technicko-organizační opatření, abychom zajistili odpovídající ochranu, integritu a zabezpečení vašich osobních údajů.

Zákonné důvody ke zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z výše uvedených důvodu na základě tohoto tzv. právního základu:

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a našich právních povinností
 • zpracování je nutné pro zajišťování našich oprávněných zájmů.
Uplatnění vašich práv ohledně zpracování osobních údajů

Dle Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů máte zejména právo na přístup, opravu, přenos a vymazání vašich údajů. Dále máte právo vznést námitku a omezit určité zpracování vašich osobních údajů, zejména právo nesouhlasit s tím, abychom nadále zpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, tzn. zasílání marketingových nabídek.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme do doby ukončení poskytování našich služeb a produktů, nebo do doby uplatnění vašeho práva na vymazání vašich údajů a dále dle zákonných důvodů zpracování (např. účetní archivace) do uplynutí lhůty stanovené zákonem.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na e-mailu gdpr@outdoortrip.com.

Kontaktní údaje správce

OutdoorTrip SE, Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, IČ 06784615, e-mail: gdpr@outdoortrip.com

Platné od 10.10.2018