Zachraňme turismus

Zachraňme turismus v ČR

Pandemie covid-19 bude mít zásadní dopad na ekonomiku mnoha států světa. Mezi nejvíce zasažená odvětví bude patřit bezesporu cestovní ruch a turismus. Předpokládá se, že dojde k masivnímu poklesu zájmu lidí o cestování, především do zahraničí, a to z několika důvodů.

Prvním z nich bude strach. Primárně strach z nákazy, sekundárně strach z dalších případných karantén a znemožnění volného návratu domů, komplikovaná repatriace a s tím spojené vícenáklady. Přeshraniční pohyb osob bude místy možná stále omezen restrikcemi jednotlivých zemí. Na kratší, či delší dobu. To zatím není jasné. Závisí to na mnoha faktorech.

Druhým důvodem bude zatím nejistý vývoj ekonomiky a finanční situace domácností. Lze předpokládat, že lidé budou výrazně redukovat zbytné výdaje, mezi něž patří zábava a také cestování. Méně peněz v cestovním ruchu bude znamenat menší zisky, úbytek pracovních míst a úbytek firem s nabídkou služeb.

Dopad výše zmíněných důvodů zasáhne především subjekty ubytovacích služeb, pohostinství a volnočasových aktivit v turismu, tedy poskytovatele a organizátory atrakcí a zážitků, z nichž valná většina funguje na bázi OSVČ a malých rodinných firem. Incomingová turistika z ciziny do ČR se bude obnovovat velmi pozvolna a výše zmiňované subjekty čeká těžké období.

Je třeba aktivně jednat a soustředit pozornost primárně na domácí trh a české turisty. Rozhodli jsme se aktivně přispět informační kampaní na podporu turismu v České republice a také výrazně posílili vlastní obchodní činnost tam, kde jsme silní, tedy ve spolupráci s agenturami a v online prodeji zážitků.

“Pojďme společně přesvědčit Čechy, aby si užili dovolenou doma!”

Platforma OutdoorTripu umožňuje v maximální možné míře podpořit segment atrakcí a zážitků a přinést jeho ucelenou produktovou nabídku nejen českým turistům. V době, kdy se situace zlepší natolik, že do České republiky začnou opět cestovat lidé ze zahraničí, poskytneme spolupracujícím firmám silné zázemí pro propagaci českých agentur a jejich zážitků do všech koutů světa.

Jsme součástí projektu Zachraňme turismus, který pomáhá firmám v cestovním ruchu zasaženým pandemií covid-19 skrze rozvojové projekty, sdílené know-how, vzájemnou spolupráci a networking.
Připojte se k nám jako agentura

Po odeslání registračního formuláře vás budeme kontaktovat, abychom spolu upřesnili možnosti naší spolupráce.

Vyplňte údaje o sobě

Údaje označené * je nutné vyplnit